ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
– κατά τον Κανονισμό ΕΕ (2016/679) –

Α. Συλλογή και Επεξεργασία των δεδομένων σας μέσω της ιστοσελίδας μας (φόρμα επικοινωνίας)

Τα προσωπικά σας δεδομένα, που εκουσίως καταχωρείτε στη φόρμα επικοινωνίας, συλλέγονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής και Ελληνικής νομοθεσίας, κατά τα παρακάτω:
(Θα πρέπει να σας ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΜΕ ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι επικοινωνίας με την εταιρία μας, είτε τηλεφωνικά, είτε επισκεπτόμενοι το κατάστημά μας, με τους οποίους καταρχήν δεν υποχρεούστε να καταχωρίσετε καθόλου τα στοιχεία σας)

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει, διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται η εταιρία μας “Δ. ΤΙΓΚΑ – Χ. ΦΡΑΔΕΛΟΣ Ε.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ”, αποκλειστική διανομέας στην Ελλάδα για λογαριασμό της αλλοδαπής εταιρίας “VINSERVICE”του σταθμού DEEON, Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140122001000, ΑΦΜ: 800765190, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κάρπου, αρ. 26 και Αρτέμωνος, αρ. 46, Τ.Κ.: 11 631, e-mail: info@deeon.gr – τηλ. 210 89 91 562

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Για συμβουλές και επεξηγήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας, επικοινωνώντας μαζί του είτε στο τηλ.: 210 89 91 562 είτε στο e- mail: info@deeon.gr.

3. ΣΚΟΠΟΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: Τα προσωπικά σας δεδομένα, που ζητούνται και συλλέγονται για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε αιτήματος σας (επικοινωνία, προσφορά, πληροφορίες DEEON κλπ.), είναι αποκλειστικά και μόνο το ονοματεπώνυμο, που εσείς δηλώνετε, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, που υποβάλετε με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας. Η νομική βάση της επεξεργασίας για το σκοπό αυτό είναι η εκπλήρωση του αιτήματος σας και η παροχή εκ μέρους της εταιρίας μας της αιτούμενης υπηρεσίας.

4. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν και θα χρησιμοποιούνται μόνο για το συγκεκριμένο ως άνω σκοπό και για εύλογο χρονικό διάστημα. Ενώ, όπου τυχόν έχετε δώσει τη συγκατάθεση σας, έως την ανάκληση της εκ μέρους σας.

5. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ: Τα προσωπικά σας δεδομένα για τον ανωτέρω σκοπό, δε θα διαβαστούν σε κανένα άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με την εξαίρεση, που αναφέρεται στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, στην οποία σας παραπέμπουμε.

6. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ: Τα δικαιώματα σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, που μπορείτε να ασκείτε υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Κανονισμός ΕΕ (2016/679), ανάλογα με το σκοπό και τη νομική βάση επεξεργασίας τους, είναι τα εξής:

α) υποβολή αιτήματος για πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους

β) εναντίωση στην επεξεργασίας τους,

γ) φορητότητα των δεδομένων σας,

δ) όπου έχει δοθεί, δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, επικοινωνήστε στο τηλ. 210 89 91 562

Επίσης, σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιαδήποτε παράβαση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30-210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr

Β. Επεξεργασία των δεδομένων σας κατά τη διάρκεια επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας δεν είναι υποχρεωτικό για την περιήγησή σας σε αυτή να καταχωρήσετε ή να αποκαλύψετε οποιαδήποτε στοιχεία που μπορεί να χαρακτηριστούν ως προσωπικά αναγνωρίσιμα, όπως π.χ. το όνομά ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Αυτά ζητούνται μόνο, όταν ζητείτε την επικοινωνία μας μαζί σας. Όμως, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να αποθηκεύονται ορισμένα στοιχεία, τα οποία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο και το χρόνο που επισκεφτήκατε την ιστοσελίδα αυτή (λ.χ. η ιστοσελίδα από την οποία τυχόν συνδεθήκατε με την παρούσα ιστοσελίδα, ή ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος παραμονής σας σε αυτή κλπ.) και δεν αφορούν το άτομο αυτό καθεαυτό. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται με σκοπό να βελτιώσουμε την ποιότητα και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Η ΠΡΟΣΕΙΛΟΣ σέβεται την επιθυμία σας για προστασία και εμπιστευτικότητα των προσωπικών σου δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, κατά τα παραπάνω, μόνο εφόσον εσείς εκουσίως τα καταχωρήσετε στις αντίστοιχες φόρμες επικοινωνίας.

Γ. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ

Η εταιρία πρωτίστως λαμβάνει πρόνοια για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα υπεύθυνα, να τα επεξεργάζεται με τρόπο εμπιστευτικό και δίκαιο, αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και να τα προστατεύει από κάθε κακή χρήση. Για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρία συλλέγει μόνο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα για το σκοπό που τα χορηγείτε και εφόσον εσείς έχετε επιλέξει να της τα χορηγήσετε. Η εταιρία δεν μοιράζεται κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα σας με τρίτα μέρη, για δική τους εμπορική χρήση. Η εταιρία θεωρεί υποχρέωση της να σας παρέχει σαφή γραπτή, αλλά και προφορική, ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που της έχετε χορηγήσει, ώστε να γνωρίζετε, με απόλυτη διαφάνεια τον σκοπό της επεξεργασίας τους, την κατηγορία/κατηγορίες των αποδεκτών τους και τις διαδικασίες που μπορείτε να ακολουθήσετε για την άσκηση όλων των νόμιμων δικαιωμάτων σας κλπ.
Η εταιρία ρητά δεσμεύεται για την πιστή εφαρμογή αυστηρού πλαισίου ασφάλειας και προστασίας των δεδομένων προσωπικού σας χαρακτήρα. Για καλύτερη επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρία συνεχώς κάνει ελέγχους και έρχεται διαρκώς σε επαφή με όλους όσους θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην διαφύλαξη αυτής της ποιότητας των στοιχείων. Η εταιρία θεωρεί χρέος της να παρακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται στον διαρκώς εξελισσόμενο χώρο του διαδικτύου και να δρα αναλόγως. Η εξασφάλιση ολοκληρωμένης ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αποτελεί για την εταιρία όχι απλά υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές απαιτήσεις αλλά κυρίως ένδειξη προσφοράς υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων προς τους πελάτες της, των οποίων τα δεδομένα επεξεργάζεται.

DEEON

Επικοινωνία